Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 03 2018

asxhin
Wiem, że masz czasem obawy przed podjęciem ryzyka. Wszyscy je mamy. Pamiętaj jednak, że jeśli nie spróbujesz, to nigdy nie dowiesz się czy było warto.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
asxhin
Jak ma pokochać kogoś innego skoro myśli, marzy i śni wyłącznie o nim?
— N. Belcik
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
asxhin
Nie możesz zapomnieć i po prostu cieszyć się życiem?
— Przyjaciółki
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
asxhin
Niczego nie wolno odkładać na potem. Nigdy nie wiadomo, czy jakieś potem jest nam przeznaczone.
— Hanna Kowalewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
asxhin
asxhin
4405 5cec
Reposted fromcarameltea carameltea viaDeathlylost Deathlylost
asxhin
2663 0d73 500
Reposted fromberabirsza berabirsza viaDeathlylost Deathlylost
asxhin
7976 cd2c
asxhin
8413 6a67
Reposted fromonlyman onlyman viaDeathlylost Deathlylost

May 28 2018

4166 ac64 500
Reposted fromNSFWorld NSFWorld

May 25 2018

asxhin
asxhin
Wiesz, moja mama mówiła mi zawsze, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Jeżeli coś się dzieje, to tylko po to, by pociągnęło za sobą jakieś inne sznurki, które poruszą to, co musi i tak nas spotkać. I coś w tym chyba jest.
— Magdalena Witkiewicz – "Szkoła żon"
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vianivea nivea
asxhin
2189 bfa8
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vianivea nivea
asxhin
4011 d5e2
Reposted fromkingavonschabert kingavonschabert vianivea nivea
asxhin
Był to bardzo intymny uśmiech. Taki, którym obdarza cię mężczyzna, gdy jest ciebie pewien i wie, że tylko trochę czasu dzieli go od dostania się do twojego ciała i ciebie.
— Laurell K. Hamilton
Reposted fromadriannak adriannak vianivea nivea
asxhin

May 05 2018

asxhin
asxhin
asxhin

June 28 2015

asxhin

"Wiesz, związek dwojga ludzi jest wysiłkiem, pracą, antyhedonizmem, któremu bardzo rzadko dzisiaj ludzie chcą sprostać. Poza tym, dużo trudniej
jest dzisiaj nawzajem się pokochać. Żyjemy w świecie bardzo wyżyłowanych wymagań, na które nakładają się jeszcze seksualno-emocjonalne fantazje o mocno popkulturowym rodowodzie - mam nieśmiałe podejrzenia, że jesteśmy wszyscy
okrutnie poprzestawiani przez kulturę masową. Gdy studiowałem amerykanistykę, pani profesor od filmu amerykańskiego opowiedziała nam pewną statystyczną anegdotę - na północy Kanady, gdzie jest większość populacji to Indianie, żyjący w oddalonych od siebie po parę tysięcy kilometrów dziurach, w latach osiemdziesiątych wzrosła o kilkaset procent ilość samobójstw u młodych mężczyzn. Powód był prosty - pobudowali im kina, które puszczały amerykańskie filmy. Ci biedni Indianie, żyjący w kanadyjskiej tajdze, zobaczyli po raz pierwszy w życiu, że gdzieś tam jest inne życie, polegające na codziennym odwiedzaniu kalifornijskich plaż i spółkowaniu z modelkami. W pewnym sensie wszyscy jesteśmy dzisiaj tymi Indianami. Mamy za dużo tropów, wzorców, ideałów, wyobrażeń. Nasi rodzice, którzy często brali ślub po to, aby był spokój i przydział na mieszkanie, w pewnym sensie mieli łatwiej."

— — Jakub Żulczyk
Reposted fromjustyha justyha viakmj kmj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl