Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 12 2019

asxhin
Nie chcę już niczego, tylko być w zupełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żadnych nadzwyczajności. Być sobą, tylko tym, czym się jest naprawdę. Nie tworzyć tych kłamliwych sobowtórów w obcych sobie sferach ducha.
— Stanisław Ignacy Witkacy "Pożegnanie jesieni"
Reposted fromxalchemic xalchemic viajustmine justmine
asxhin
6492 22b8 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viajustmine justmine
asxhin
Mark Twain ponad 100 lat temu, spoglądając na swoje życie, napisał: “Nie ma czasu – tak krótkie jest życie – na sprzeczki, przeprosiny, zawiść, wyjaśnienia. Jest tylko czas na kochanie, i to w tej chwili, że się tak wyrażę”.
Reposted fromstonerr stonerr viajustmine justmine
asxhin
[...] naj­bar­dziej kocha­my tych ludzi, te spra­wy i te rzeczy, od których bieg życia każe nam od­chodzić - nieraz na zawsze.

— Marek Hłasko
Reposted fromjustmine justmine

October 08 2019

asxhin
Jest tylko jedne wyjście, które mogę ci przedstawić, bo widzę je codziennie. Trzeba żyć. Angażować się we wszystko i starać się nie myśleć o siniakach.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajustmine justmine

October 03 2019

asxhin
Nigdy nie akceptuj swojej sytuacji, jeśli nie jest taka, jakiej pragniesz. Zasługujesz na więcej. Zasługujesz, żeby wygrać. Wyrzuć z głowy wszystkie inne bzdury i pomyśl o tym, czego chcesz.
— Samantha Young
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viajustmine justmine

September 17 2019

asxhin
9027 4b28 500
Reposted byyellows0upmarineandiebrustjabolmaxTheEvexeBabsonmolotovcupcakekovl
asxhin
asxhin
Idź na całość albo idź do domu.
— Gayle Forman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

September 15 2019

asxhin
5511 962b
Reposted fromjestemzero jestemzero viajustmine justmine
asxhin
6162 38b0
Reposted fromgrapefruit-moon grapefruit-moon viajustmine justmine
asxhin
Chciałabym w wieku 75ciu lat usiąść na ganku z jakimś starszym panem i z czystym sercem powiedzieć: Wygraliśmy wszystko.
— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa viajustmine justmine
asxhin
9894 cbdd
Reposted fromTinchen Tinchen viajustmine justmine
asxhin
7597 6e86 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viajustmine justmine

September 13 2019

asxhin

przypadkowa znajomość czasem potrafi dać nam najwięcej szczęścia.

— true
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viajustmine justmine
asxhin
9905 8d19 500
Reposted fromcontigo contigo viajustmine justmine
asxhin
I nigdy, ale to nigdy nie wolno Ci rezygnować z własnego, psychicznego komfortu dla czyjejś wygody. To, że ludzie mają względem Ciebie jakieś dziwne oczekiwania, to ich problem, nie Twój. Nie odpowiadasz za to, co sobie ubzdurali, nie jesteś też produktem z fabryki, żeby wyjść idealnie odlana jak z formy.
www.wyrwanezkontekstu.pl
Reposted fromnivea nivea viajustmine justmine
asxhin

Najłatwiej rozmawia się z nieznajomym. Najtrudniej z kimś, kogo chcemy poznać.

— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa viajustmine justmine
asxhin
Zawsze coś będzie łączyło ludzi, którzy choć przez chwilę byli ze sobą szczęśliwi.
Reposted fromakward akward viajustmine justmine
asxhin
6996 1d51
Reposted fromkarahippie karahippie viajustmine justmine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl